İnsan Kaynakları

İNSAN KAYNAKLARI

İnsan Kaynakları

Abay Holding bünyesindeki Nakpilsa, gelişen teknoloji ve değişen pazar koşullarında rekabet edebilmenin en önemli aracının “insan kaynakları” olduğunun bilincindedir.

Tüm çalışmalarında mükemmelliği ve yüksek performansın değerini artırmayı ve geliştirmeyi ana ilke olarak belirlemiştir. Çalışanları ırk, renk, dil, etnik köken, siyasi görüş, medeni durum, yaş, hamilelik veya cinsiyet ayrımına göre değil, işi yapabilme becerilerini esas alarak istihdam eder.  Ücretlendirme, sosyal yardım ve terfiler de bu doğrultuda gerçekleştirilir.

Çalışma saatlerinin belirlenmesinde yürürlükteki kanun ve yükümlülükler, fazla mesaide gönüllülük esası dikkate alınır.

Normal ve fazla çalışma ödemeleri kanunlarda belirtildiği şekilde gerçekleştirilir.

Her çalışanın kişiliğine ve onuruna saygı göstermek, kurumsal cezalandırma yapmamak, sözlü, fiziksel ve psikolojik rahatsız etmeyi ya da zorlamayı tolere etmemek ve çalışanlarımızın motivasyonlarını geliştirerek tüm çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği sağlamak, insan kaynakları politikamızın temel ilkelerindendir.

Politikamız doğrultusunda; çalışanlarımıza eğitim ve kendini geliştirme olanakları sağlayarak verimliliklerini en üst seviyeye çıkarmak temel hedefimizdir.

 

.